Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 363/RMČ/2017


k žádosti na udělení souhlasu s uvedením bytu městské části Praha 14 jako sídla firmyRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s uvedením bytu městské části Praha 14, užívaného Františkem Horváthem, jako sídla firmy


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

sdělit stanovisko Rady městské části Praha 14 žadateli Františku Horváthovi

T: 30. 6. 2017
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, SMP-14, a.s.