Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 364/RMČ/2017


k dalšímu využití parkoviště v ul. Arnošta Valenty na pozemku parc. č. 221/504, k. ú. Černý MostRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í

informace k možnostem dalšího pronájmu parkoviště v ul. Arnošta Valenty na pozemku parc. č. 221/504, k. ú. Černý Most


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit další jednání o ukončení nájmu se stávajícím nájemcem a uzavření nové nájemní smlouvy se společností ELTODO, a. s., IČ: 45274517

T: 1. 6. 2017


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM