Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 365/RMČ/2017


k hodnotící zprávě k "Plánu zimní údržby místních komunikací za období

od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


hodnotící zprávu k plnění "Plánu zimní údržby místních komunikací za období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017" dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Ing. Iloně Pickové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


1. předložit aktualizovaný "Plán zimní údržby komunikací na období od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018"

T: 15. 9. 2017


2. připomínkovat Plán zimní údržby komunikací Magistrátu hl. m. Prahy, předložený Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. na zimní období od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 s cílem minimalizovat negativní dopad nepříznivých klimatických podmínek pro občany městské části Praha 14

T: 30. 9. 2017

3. předat TSK hl. m. Prahy a.s. písemně připomínky k provádění zimní údržby na období 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018

T: 30. 9. 2017
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Ilona Picková
Na vědomí: ODOP, KT