Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


60. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 5. 2017


č. 366/RMČ/2017


k optimalizaci provozu v ulici BroumarskáRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s předloženou koncepcí optimalizace provozu v Broumarské ulici


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


zadat zpracování DUR pro úpravy křižovatek Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská dle přílohy č. 1 s doplněním nového východního ramene na křižovatce s Rožmberskou a nesignalizovaného pravého odbočení z komunikace Českobrodské do komunikace Broumarská


T: 30. 6. 2017Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: ODOP, OSM