Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 553/RMČ/2017


k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


návrh na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, ve veřejném zájmu, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, na dobu určitou 2 roky s možností automatického prodlužování na dobu max. 6 let dle Zásad k pronájmu bytů m. č. Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a . s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 ve veřejném zájmu, na dobu určitou 2 roky, s možností automatického prodlužování na dobu max. 6 let dle Zásad k pronájmu bytů m. č. Praha 14

T: 31. 10. 2017


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT