Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 555/RMČ/2017


k návrhu na souhlas s dohodou o ukončení nájmu nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží objektu č. p. 902, ul. Generála Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s dohodou o ukončení nájmu nebytového prostoru, místnost č. 320, o celkové výměře 16,6 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 ulice Generála Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti
Správa majetku Praha 14 a . s., o nesouhlasu s dohodou o ukončení nájmu
nebytových prostor o celkové výměře 16,6 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu
č. p. 902 ulice Generála Janouška, Praha 9


T: 4. 9. 2017
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM

 


PŘÍLOHA č. 1
k usnesení Rady m.č. Praha 14
č. 555/RMČ/2017 ze dne 4.9.2017

 

Rada městské části Praha 14 nesouhlasí s dohodou o ukončení nájmu nebytového prostoru o celkové výměře 16,6 m2 ve 3. nadzemním podlaží objektu č.p. 902, ulice Generála Janouška, Praha 9, ke dni 4.9.2017 se společností TV Nova s.r.o., IČ: 458 00 456, se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5