Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 556/RMČ/2017


k návrhu na vyřazení zastaralého softwaru (licencí) pro osobní počítače z majetku MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


vyřazení a následnou likvidaci zastaralého a výrobcem již nepodporovaného softwaru pro osobní počítače z majetku MČ Praha 14

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit veškeré úkony k vyřazení a likvidaci uvedeného majetku


T: 30. 9. 2017


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OPKČ, OHS