Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 557/RMČ/2017


k interní směrnici QS 61-02 "Řízení rizik"Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


interní směrnici QS 61-02 "Řízení rizik"

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit vydání interní směrnice QS 61-02 "Řízení rizik"

T: 5. 9. 2017

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: všechny odbory ÚMČ