Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 559/RMČ/2017


k návrhu na uzavření smluv o výpůjčce pozemků k zajištění putovní výstavy v rámci kampaně "Respektuj 18!"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smluv o výpůjčce pozemků mezi městskou částí Praha 14 a protistranami hlavním městem Prahou a TSK hl. m. Prahy k zajištění putovní výstavy v rámci kampaně "Respektuj 18!"

II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smluv dle bodu I. tohoto usnesení

T: 7. 9. 2017


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS OSPK, OPKČ, ODOP