Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 560/RMČ/2017


ke schválení podkladových dokumentů MAP a Místního akčního plánu Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


podkladové dokumenty MAP a Místní akční plán Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

zajistit uveřejnění Místního akčního plánu Praha 14 na webových stránkách městské části Praha 14

T: 30. 9. 2017

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OI, OŘEŠ