Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 561/RMČ/2017


k návrhu na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

schválený rozpočet

příjmy 281.204,60 tis. Kč

výdaje 354.087,60 tis. Kč

financování 72.883,00 tis. Kč


ro zpočet po 13. rozpočtovém opatření k 8. 8. 2017

příjmy 401.301,80 tis. Kč

výdaje 518.107,40 tis. Kč

financování 116.805,60 tis. Kč


ro zpočet po 14. rozpočtovém opatření k 29. 8. 2017

příjmy 407.623,20 tis. Kč

výdaje 524.678,80 tis. Kč

financování 117.055,60 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 9/2017
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ