Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 563/RMČ/2017


k uzavření smlouvy o výpůjčce gastro zařízení a nábytku mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o výpůjčce gastro zařízení a nábytku mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce gastro zařízení a nábytku mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602


T: 25. 9. 2017

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OI, OHS, MŠ Štolmířská