Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 564/RMČ/2017


k návrhu na poptávku u obchodní banky za účelem zhodnocení volných finančních prostředků ve zdaňované činnosti - zřízení a vedení termínovaných vkladů a jmenování komise k výběru vhodné obchodní bankyRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


záměr výběru vhodné obchodní banky za účelem zhodnocení volných finančních prostředků ve zdaňované činnosti prostřednictvím termínovaných vkladů dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě a jmenování komise k výběru vhodné obchodní banky dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit výběr vhodného poskytovatele bankovní služby


T: 2. 10. 2017Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ