Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 566/RMČ/2017


k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0321/2017/OI/1050 na akci "Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0321/2017/OI/1050 na akci "Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu"


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0321/2017/OI/1050 na akci "Komunitní centrum Kardašovská - Rekonstrukce objektu"

T: ihnedIng. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI