Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 571/RMČ/2017


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Oprava pultové střechy - BD Maňákova 813/14"

Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


protokol o jednání hodnotící komise k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava pultové střechy - BD Maňákova 813/14"


II. r o z h o d l a

o výběru dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo - EKO - servis s. r. o., se sídlem Opatovská 1763, Praha, IČ: 45796793


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit veškeré právní úkony související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Oprava pultové střechy - BD Maňákova 813/14"

T: 15. 9. 2017


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s.