Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 573/RMČ/2017


k vyjádření se k usnesení a oznámení o zahájení správního řízení k veřejné zakázce "Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


vyjádření se k usnesení a oznámení o zahájení správního řízení k veřejné zakázce "Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat"

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit zaslání vyjádření se k usnesení a oznámení o zahájení správního řízení k veřejné zakázce "Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat" Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

T: ihned

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OI