Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 578/RMČ/2017


k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Nájem výpočetní techniky pro troje řádné volby konané v roce 2017 a 2018, včetně služeb s tím spojených"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Nájem výpočetní techniky pro troje řádné volby konané v roce 2017 a 2018, včetně služeb s tím spojených"

2. návrh výzvy k podání nabídek, včetně smlouvy k výše uvedené veřejné zakázce


3. seznam dodavatelů, kteří budou vyrozuměni o zahájení zadávacího řízení


II. j m e n u j e


členy a náhradníky hodnotící komise


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit veškeré právní úkony související se zadávacím řízením k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky "Nájem výpočetní techniky pro troje řádné volby konané v roce 2017 a 2018, včetně služeb s tím spojených"

T: 8. 9. 2017Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS, OŘEŠ, OPKČ