Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 579/RMČ/2017


k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. 2007/OESM - OMD/0109 na pronájem části pozemku parc. č. 782/23, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. 2007/OESM-OMD/0109 na pronájem části pozemku parc. č. 782/23, o výměře 40 m 2 v k. ú. Hloubětín s Družstvem vlastníků domu Horoušanská 143/3, se sídlem Horoušanská 143/3, Praha 9, za nájemné ve výši 35 Kč/m 2 /rok + DPH na dobu neurčitou

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. 2007/OESM-OMD/0109 na pronájem části pozemku parc. č. 782/23 s Družstvem vlastníků domu Horoušanská 143/3, Praha 9

T: 30. 9. 2017
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM