Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 580/RMČ/2017


k žádosti MHMP o stanovisko k prodeji (event. pronájmu) části pozemku parc. č. 2825 o výměře 36 m 2 a 100 m 2 , k. ú. KyjeRada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s prodejem (event. s pronájmem) části pozemku parc. č. 2825 o výměře 36 m 2 k. ú. Kyje, přiléhající k pozemku parc. č. 992, k. ú. Kyje ve vlastnictví p. Bedřicha Trejbala a sloužící jako vjezd do garáže, a části téhož pozemku o výměře 100 m 2 , přiléhající k pozemku parc. č. 991 ve vlastnictví p. Petra Veselého, k. ú. Kyje s využitím jako součást zahrady


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání nesouhlasného stanoviska MČ Praha 14 k prodeji části pozemku parc. č. 2825 o výměře 36 m 2 a 100 m 2 , k. ú. Kyje, žadateli - HOM MHMP

T: 15. 9. 2017


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM