Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


65. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 9. 2017


č. 581/RMČ/2017


k výkupu pozemku parc. č. 1385, k. ú. Hloubětín, který je součástí pískovny Bílý kůň s podzemními prostory

Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1385, k. ú. Hloubětín, s Bohuslavem Smetanou za cenu 2 000 000 Kč

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1385, k. ú. Hloubětín na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14


T: 26. 9. 2017


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM