Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 11. 2017


č. 703/RMČ/2017


k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017

schválený rozpočet

příjmy 281.204,60 tis. Kč

výdaje 354.087,60 tis. Kč

financování 72.883,00 tis. Kč


rozpočet po 18. rozpočtovém opatření k 23. 10. 2017

příjmy 459.345,50 tis. Kč

výdaje 554.842,90 tis. Kč

financování 95.497,40 tis. Kč


rozpočet po 19. rozpočtovém opatření k 6. 11. 2017

příjmy 460.479,50 tis. Kč

výdaje 538.783,70 tis. Kč

financování 78.304,20 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 19. 12. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ