Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 11. 2017


č. 704/RMČ/2017


k novelizaci vyhlášky MHMP, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvíchRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s předloženým návrhem vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy


II. n a v r h u j e


doplnit § 2 odst. 3 vyhlášky o "prostor v bezprostřední blízkosti restauračního zařízení" (netýká se prostoru restauračních zahrádek)


III. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, člence Rady městské části Praha 14


informovat MHMP o stanovisku Rady městské části Praha 14


T: 20. 11. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OSVZ