Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 11. 2017


č. 705/RMČ/2017


k uzavření dodatku č. 1 k dohodě o ukončení smlouvy o zajištění služeb souvisejících s přípravou časopisu a ostatních tiskovin ze dne 21. 12. 2011, čj. 0608/ 2011/OPM/1100, mezi společností PRINCO International, spol. s r.o., IČO: 452 704 81, se sídlem Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 a městskou částí Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k dohodě o ukončení smlouvy o zajištění služeb souvisejících s přípravou časopisu a ostatních tiskovin ze dne 21. 12. 2011, čj. 0608/ 2011/OPM/1100, mezi společností PRINCO International, spol. s r.o., IČO: 452 704 81, se sídlem Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 a městskou částí Praha 14


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 1 k dohodě o ukončení smlouvy o zajištění služeb souvisejících s přípravou časopisu a ostatních tiskovin ze dne 21. 12. 2011, čj. 0608/ 2011/OPM/1100, mezi společností PRINCO International, spol. s r.o., IČO: 452 704 81, se sídlem Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 a městskou částí Praha 14

T: 15. 11. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OPKČ, KS, OŘEŠ