Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 11. 2017


č. 708/RMČ/2017


ke zrušení a zahájení veřejné zakázky "Demolice přístavby objektu Baštýřská č. p. 67 - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zrušení výběrového řízení schváleného usnesením č. 666/RMČ/2017 k veřejné zakázce "Demolice přístavby objektu Baštýřská č. p. 67" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


2. zahájení veřejné zakázky "Demolice přístavby objektu Baštýřská č.p. 67 - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce "Demolice přístavby objektu Baštýřská č.p. 67 - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení komisi pro otevírání obálek a komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14
zajistit zahájení veřejné zakázky "Demolice přístavby objektu Baštýřská č.p. 67 - opakované řízení" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


T: 10. 11. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ