Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 3. 2018


č. 155/RMČ/2018


k vyhodnocení veřejné zakázky "Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení nabídek a protokol o jednání hodnotící komise k veřejné zakázce "Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce "Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče

Obchodní firma: Zateplení Vlčkova, Praha 14

správce společnosti: KVS stavební, s.r.o.

společník: BELSTAV CZ, s.r.o.

Sídlo: s právce společnosti: Kolbenova 616/34, Vysočany 190 00 Praha 9

společník: Kardašovská 625/3, Hloubětín, 198 00 Praha 9

IČO: správce společnosti: 289 82 703

společník: 261 66 321


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14
1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku "Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067", zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele T: 23. 3. 2018

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce "Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067", zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: 15. 4. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ