Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 13. 3. 2018


č. 156/RMČ/2018


k vyhodnocení veřejné zakázky "Revitalizace dětského hřiště Vlčkova - Černý Most" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

_


___


Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení nabídek a protokol o jednání hodnotící komise k veřejné zakázce "Revitalizace dětského hřiště Vlčkova - Černý Most" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce "Revitalizace dětského hřiště Vlčkova - Černý Most" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče

Obchodní firma: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Sídlo: Plzeň, Cvokařská 10, PSČ 30100

IČO: 279 67 638


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14
1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku "Revitalizace dětského hřiště Vlčkova - Černý Most", zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s rozhodnutím zadavatele

T: 23. 3. 2018

2. zajistit v souladu s § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů, uzavření SoD k veřejné zakázce "Revitalizace dětského hřiště Vlčkova - Černý Most", zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení


T: 15. 4. 2018Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ODOP