Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 5. 2018


č. 288/RMČ/2018


ke zrušení veřejné zakázky "Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízeníRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


zrušení výběrového řízení schváleného usnesením č. 147/RMČ/2018 k veřejné zakázce "Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit zrušení výběrového řízení schváleného usnesením č. 147/RMČ/2018 k veřejné zakázce "Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská" zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

T: ihned

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ZŠ Šimanovská