Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 5. 2018


č. 295/RMČ/2018


k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu 1kV do pozemku parc. č. 2727/1, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu 1kV do pozemku parc. č. 2727/1, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, za cenu 3 040 Kč bez DPH

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu 1kV do pozemku parc. č. 2727/1, k. ú. Kyje se společností PREdistribuce, a. s., IČO 27376516T: 30. 6. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM