Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 5. 2018


č. 300/RMČ/2018


k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku k zajištění akce MČ Praha 14Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a TSK hl. m. Prahy k zajištění akce "Sportovní den na ZŠ Hloubětínská" v rámci projektu "Rozvoj komunitního života na Praze 14" v roce 2018, smlouvy je přílohou č. 1


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, člence Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a TSK hl. m. Prahy

T: 5/2018Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS OSPK, OPKČ, ODOP