Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 5. 2018


č. 301/RMČ/2018


k návrhu na uzavření smlouvy o dílo Zkrocení Divočiny mezi MČ Praha 14 a filantrop.czRada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo Zkrocení Divočiny mezi MČ Praha 14 a filantrop.cz


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

T: 18. 5. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS OSPK, OPKČ, OŘEŠ