Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 8. 2018


č. 459/RMČ/2018


k návrhu Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2019 - 2020Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


informace o plnění podmínek v rámci udržitelnosti projektu stanovených rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 87/89 výzvy 89 OPLZZ - projekt Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi, reg. č. CZ. 1.04/4.1.01/89.00087


II. s c h v a l u j e


návrh Akčního plánu rozvoje na období 2019 - 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a postupuje tento dokument k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14


 
Na vědomí: KS OSPK