Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 8. 2018


č. 462/RMČ/2018


k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


1. s převodem finančních prostředků ve výši 62.100 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500


2. s převodem finančních prostředků ve výši 1.800.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit výše uvedené převody finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14

T: 20. 8. 2018Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OI, MŠ Zelenečská, ZŠ Šimanovská