Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 8. 2018


č. 465/RMČ/2018


k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0143/2018/OI/1050 na akci "Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0143/2018/OI/1050 na akci "Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067"


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0143/2018/OI/1050 na akci "Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067"


T: 15. 8. 2018Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ