Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


86. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 8. 2018


č. 469/RMČ/2018


k návrhu na zajištění realizace dodávky a montáže ZTI v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a. s.Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


vypsání výběrového řízení na provedení dodávky a montáže ZTI v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem "Dodávky a montáž ZTI v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s.", dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit vypsání výběrového řízení na provedení dodávky a montáže ZTI v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a. s. za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky "Dodávky a montáž ZTI v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s.", dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: ihnedMgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS