Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 571/RMČ/2018


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu určitou 2 roky, s možností automatického prodlužování na dobu max. 6 let, dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

informovat žadatele o schválení obnovy bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu určitou 2 roky s možností automatického prodlužování na dobu max. 6 let, dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14

T: 30. 11. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT, nájemce