Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 572/RMČ/2018


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 uzavřením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a .s., a nájemcem xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, na užívání bytu č. 34 o velikosti 1 + 1, který se nachází v šestém podlaží domu č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, na dobu určitou 1 rok, za podmínky svolení k přímé vymahatelnosti povinností při porušení nájemní smlouvy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a . s., a nájemcem xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, na užívání bytu č. 34 o velikosti 1 + 1, který se nachází v šestém podlaží domu č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, na dobu určitou 1 rok, za podmínky svolení k přímé vymahatelnosti povinností při porušení nájemní smlouvy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


T: 30. 11. 2018


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT