Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 579/RMČ/2018


k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


návrh na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 dle přílohy č. tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit právní úkony související s vydáním souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9

T: 30. 11. 2018Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT, nájemce