Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 580/RMČ/2018


k žádosti o snížení platby nájemného za užívání bytu v č. p. 738, Bobkova ul., Praha 9 za období od 9. 7.2018 do 17. 8. 2018Rada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


se snížením nájemného za užívání bytu v č. p. 738, Bobkova ul., Praha 9 za období od 9. 7. 2018 do 17. 8. 2018 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14

informovat žadatele o nesouhlasu se snížením nájemného za užívání bytu v č. p. 738, Bobkova ul., Praha 9 za období od 9. 7. 2018 do 17. 8. 2018, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


T: 31. 10. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KT, žadatel