Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 581/RMČ/2018


k návrhu na schválení pronájmu prostor nesloužící k podnikání o celkové výměře 12 m 2 v objektu č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s pronájmem prostor nesloužící k podnikání o celkové výměře 12 m 2 v objektu č. p. 733/8, ul. Kardašovská, Praha 9, s účastníkem výběrového řízení, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14 a. s., uzavření smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího k podnikání v objektu č. p. 733, ul. Kardašovská, Praha 9, a to na dobu neurčitou

T: 15. 10. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM