Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 582/RMČ/2018


k návrhu na prodloužení smlouvy o podnájmu ze dne 30. 11. 2017 na adrese Maňákova 743, Praha 9 na dobu neurčitouRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s prodloužením smlouvy o podnájmu ze dne 30. 11. 2017 na adrese Maňákova 743, Praha 9 na dobu neurčitou, pro podnájemce Neposeda, z. ú., se sídlem Šimanovská 47, 198 00 Praha 9, IČ: 69793298


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím pana Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní
společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., o souhlasu s prodloužením smlouvy o nájmu na dobu neurčitou, v objektu č. p. 743, ul. Maňákova

T: 31. 10. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM