Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 583/RMČ/2018


k informaci o problematice narušování veřejného pořádku v lokalitě SlévačskáRada městské části Praha 14I. s e s e z n á m i l a


s problematikou narušování veřejného pořádku v lokalitě Slévačská


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, člence Rady městské části Praha 14


vyzvat majitele objektu Slévačská 744 k omezení provozní doby nájemci non-stop baru v tomto objektu


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT, ODOP, ŽO