Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 584/RMČ/2018


k návrhu na podání připomínek k obecně závazné vyhlášce, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích území hl. m. PrahyRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


připomínky k novele vyhlášky na podání připomínek k obecně závazné vyhlášce, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích území hl. m. Prahy dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, člence Rady městské části Praha 14


zajistit zaslání připomínek na MHMP

T: 8. 10. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OSVZ