Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 585/RMČ/2018


k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast prevence kriminality a oblast adiktologických služeb pro MČ na rok 2019Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu prevence kriminality na rok 2019 dle přílohy č. 1, 2, 3, 4


2. finanční spoluúčast z rozpočtu městské části Praha 14 dle rozpočtu projektů


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, člence Rady městské části Praha 14


zajistit podání žádostí o dotace dle přílohy č. 1 - 4 na MHMP

T: 5. 10. 2018


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ