Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 586/RMČ/2018


k návrhu na zajištění pracovních cest - školení k zajištění obhajoby kategorie B v rámci realizace místní Agendy 21 na MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s účastí Mgr. Radka Vondry, Ing. Mgr. Lucie Svobodové, Jiřího Zajace a Mgr. Ireny Kolmanové na pracovní cestě do Kácova ve dnech 11. - 12. 10. 2018 v rámci přípravných činností k obhajobě kategorie B v místní Agendě 21


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS OSPK, Mgr. Vondra, Ing. Mgr. Svobodová, OHS