Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 587/RMČ/2018


k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 - dle přílohy

schválený rozpočet

příjmy 392.268,50 tis. Kč

výdaje 451.399,50 tis. Kč

financování 59.131,00 tis. Kč


rozpočet po 17. rozpočtovém opatření ke dni 11. 9. 2018

příjmy 520.864,30 tis. Kč

výdaje 662.937,00 tis. Kč

financování 142.072,70 tis. Kč


rozpočet po 18. rozpočtovém opatření ke dni 25. 9. 2018

příjmy 540.395,20 tis. Kč

výdaje 684.241,60 tis. Kč

financování 143.846,40 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, místostarostce městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 12/2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ