Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 588/RMČ/2018


k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s převodem finančních prostředků ve výši 100.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit převod finančních prostředků ve výši 100.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005

T: 15. 10. 2018

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Sluníčko