Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 589/RMČ/2018


na souhlas se zvýšením platové třídy z 10 na 11 dle odpovídajícího katalogu prací ředitelkám mateřských škol na území m.č. Praha 14Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se zvýšením platové třídy z 10 na 11 dle odpovídajícího katalogu prací ředitelkám mateřských škol na území m. č. Praha 14


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit všechny ředitelky MŠ na území městské části Praha 14 s rozhodnutím Rady m. č. Praha 14

T: 31. 10. 2018Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, všechny MŠ