Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 590/RMČ/2018


k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu "Obědy pro děti"Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 4631 Kč pro Základní školu, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 k uhrazení stravného ve školní jídelně pro 1 žáka ve školním roce 2018/2019, poskytnutého společností WOMEN FOR WOMEN na období od 15. 10. 2018 - 28. 6. 2019


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit Mgr. Evu Hradskou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 s udělením souhlasu k přijetí finančního daru


T: ihned
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Hloubětínská