Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 593/RMČ/2018


k zajištění chodu Komunitního centra Kardašovská - pozice koordinátor KC

v rámci projektu Komunitní centrum Kardašovská II., reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_05/0000699, který byl podán na základě výzvy č. 34, SC 3.3 - Podpora komunitního života a sociálního podnikání (Operační program Praha pól růstu)Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


se zajištěním koordinace činnosti KC Kardašovská v období 2019 - 2020, pozice koordinátor KC, mimo režim interní směrnice QS 74-01 "Zadávání veřejných zakázek"


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit realizaci koordinace činnosti KC Kardašovská v období 2019 - 2020

T: 31. 12. 2018
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: KS, OŘEŠ