Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


90. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 1. 10. 2018


č. 594/RMČ/2018


k technické asistenci v rámci administrace nároků zhotovitele vznesených dle obchodních podmínek vč. administrace variací a cenového projednání, projekt: Komunitní centrum Hloubětínská 55Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


objednání technické asistence v rámci administrace nároků zhotovitele vznesených dle obchodních podmínek vč. administrace variací a cenového projednání, projekt: Komunitní centrum Hloubětínská 55, mimo režim interní směrnice QS 74 - 01 "Zadávání veřejných zakázek" dle cenové nabídky v příloze č. 2


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit odeslání objednávky technické asistence v rámci administrace nároků zhotovitele vznesených dle obchodních podmínek vč. administrace variací a cenového projednání, projekt: Komunitní centrum Hloubětínská 55, mimo režim interní směrnice QS 74 - 01 "Zadávání veřejných zakázek"

T: 15. 10. 2018


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OI, OŘEŠ, OPKČ